Historiek

1975 : TC Tenkie Hasselt werd opgericht toen de eerste voorzitter wijlen Johan Verhoeven
contact zocht met de tennissende jongeren van Berkenveld.

1975 – 1977 : Tijdens de eerste twee jaren beschikte de club niet over eigen terreinen, maar huurde wekelijks een twintigtal uren af aan het vakantiepatronaat.

Click!

1977 : Sinds het voorjaar van dat jaar werden er 5 verharde terreinen van de stad, aan het Kiewits sportcentrum gehuurd. TC Tenkie sloot aan bij de Belgische Tennisbond en… een VZW werd opgericht. In die tijd fungeerde een tweedehandse caravan als clandestien clubhuis.

1980 : Maurice Schepers werd de nieuwe voorzitter en een jaar later in 1981 verkreeg de club van de stad een mooi gelegen grond van bijna 1 ha. Onmiddellijk legde Tenkie 3 gemalen baksteenterreinen aan.

September 1982 – maart 1983: Eind september 1982 kwam burgemeester Meyers en het schepencollege, onder aanvoering van Kiewitse schepen Raf Storms, naar Tenkie afgezakt voor de officiële eerste spadesteek voor het clubhuis. Op een eenzame, regenachtige maandagmorgen in maart 1983 verdween de caravan van het Tenkie-toneel. Onder de kundige leiding van clublid, architect en erelid Albert Vanleysen was men er in minder dan zes maanden in geslaagd een prachtig clubhuis met alle nodige voorzieningen op te bouwen.

Click!

Maart 1983 – juni 1983 : Er werd verlichting aan de pleinen geïnstalleerd en in juni van dat jaar werd dan het eerste Open Tenkie Tornooi georganiseerd.

1983 – 1985 : Tenkie kende een uniek sportief exploot en in 1985 werden er opnieuw 3 nieuwe gemalen baksteenterreinen aangelegd.

1988 : Onder impuls van heelwat leden die hun lidgeld voor 1992 betaalden werden de drie laatst aangelegde terreinen verlicht.

1991 : Dankzij het hoge aantal leden en de inkomsten van een goed uitgebaat cafetaria kon in dat jaar een 7de terrein worden ingehuldigd. De verlichting van dit terrein volgde in 1994.

1997 : Er werden 2 nieuwe verlichte terreinen en een miditerrein aangelegd + de besproeiing van de terreinen werd bewerkstelligd. Op dat moment beschikte de club dus over 9 verlichte terreinen en een miditerrein volledig volgens de normen opgelegd door VTV.

Click!

1998 : In dat jaar gaf de toenmalige voorzitter Robert Gysemans zijn verantwoordelijkheid door aan Guido Cox, die in datzelfde jaar, omwille van te drukke beroepsbezigheden, de fakkel overgaf aan Ghislain Luts. Het ledenaantal steeg in dat jaar tot bijna 700.

1999 : Na diverse onderhandelingen met de stad, financiële instellingen, brandweer en andere instanties werd eind 1999 de definitieve stap gezet tot de bouw van een tennishal. De hal zou bestaan uit uit 4 binnenpleinen, een industriële keuken en een prachtige cafetaria.De werken werden beëindigd september 2000.

2002 :Tenkie sloot dat jaar af met 940 leden. Terwijl ondertussen het recreatieve karakter waarvoor Tenkie in alle uithoeken van het land gekend was behouden werd, werd ook onder impuls van Johan Synaeve de nodige aandacht besteed aan de opleiding van jongere talenten.

2002 – 2004 : Het internet deed zijn intrede, dankzij Filip Snijkers werd het grote reservatieboek vervangen door een reservatiesysteem op computer en ontstond de Tenkie website. Er werd tevens een ledenstop ingevoerd daar het 1000ste lid bijna werd gehaald. Ghislain Luts had ondertussen de fakkel doorgegeven aan Tony Fels om hem in november 2004 terug op te nemen. Tenkie beschikte dan over 11 outdoor-, 4 indoor terreinen en een nieuw midi terrein.

2005 : 30 Jarig bestaan van TC Tenkie met opheffing van de ledenstop.

2007 : In dat jaar werd er door de wetgever een rookverbod in de cafetaria van alle sportverenigingen ingevoerd. Tenkie was één van de eerste welke deze regel opvolgde. Aan de cafetaria werd een verwarmde pergola geplaatst. Het terras verkreeg hierdoor meer mogelijkheden.

2009 : Voorzitter Ghislain Luts deed een oproep naar alle leden om verjonging in het bestuur te brengen.

2011 : De hal kende dat jaar een uitbreiding van 4 kunstgravel terreinen naar in het totaal 6 indoor terreinen nl. 4 kunstgravel en 2 decoturf terreinen (idem aan US Open).

2013 :Na een periode van 2 voorzitters nl. Hugo Gysemans en Frank Wouters kende onze club TC Tenkie een structurele wijziging naar een VZW met een structuur van 6 departementen. Deze departementele structuur waarin alle departementshoofden deel uitmaken van de Raad van Bestuur staat onder leiding van de huidige TC Tenkie voorzitter Frank Liwerski.

2014 : Een drastische wijziging in de uitbating van het cafetaria drong zich op met in februari van dit jaar een goede wending nl. het aanstellen van nieuwe uitbaters die gekend zijn door alle Tenkie leden en zelf een heel deel van hun leven de Tenkie geschiedenis van heel dichtbij hebben mogen ervaren. Samen met bestuur, heelwat gedreven vrijwilligers en natuurlijk alle Tenkie leden zorgen de uitbaters Bea Van Swijgenhoven en Jan Van Moer dat Tenkie herleeft tot de club waar het zo om gekend is en fijn om te vertoeven is.

http://tenkie.dyndns.org:82/Pictures/Terras.gif