Bijzondere Algemene Vergadering dd. 08.09.2019

08 september 2019

Graag nodigen we alle leden van T.C. Tenkie uit op 08.09.2019 om 10.30 uur in de lokalen van T.C. Tenkie en dit om onze plannen voor 2020 uit de doeken te doen. Zoals jullie wellicht in de wandelgangen hebben vernomen plant het bestuur van T.C. Tenkie een grote facelift van onze mooie club.

We beantwoorden dan graag al jullie vragen en bemerkingen.

Om te kunnen stemmen is het statutair bepaald dat je werkend lid moet zijn. Om werkend lid te kunnen worden dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Meerderjarig zijn;
2. Minstens drie opeenvolgende jaren lid zijn van de vereniging.

Zij die interesse hebben om werkend lid te worden kunnen dit te kennen geven bij onze secretaris Inge Put (per e-mail: secretariaat@tenkie.be of per post: 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 86) en dit graag uiterlijk op 31.08.2019.

Uiteraard verwelkomen we graag zo veel mogelijk geïnteresseerde leden en hopen we dat een pak nieuwe werkende leden zich voegen. De algemene vergadering beslist overigens bij aanvang van de vergadering over de aanvaarding van de nieuwe werkende leden.

Tot dan!

© Tenkie 2020