De club

In het hartje van het groene Kiewit vind je sinds 1975 Tennisclub Tenkie Hasselt. De laatste 30 jaren groeide Tenkie uit van kleinschalige hobbyclub tot één van de 5 grootste tennisclubs van Vlaanderen.

2018

De verjonging van het bestuur werd al jaren ingezet (sinds 2015). Jongere Tenkie leden met de nodige skills konnen de afgelopen jaren rustig in het zog van de oudere bestuursleden meewerken aan het plan om TC Tenkie op de kaart te zetten binnen Tennis Vlaanderen. Dit werd bekrachtigd op het ogenblik toen Frank Liwerski na bijna 5 jaar Voorzitterschap besloot om de vaandel door te geven aan Pieter Gielen. Hij werd zo de jongste Voorzitter binnen Tennis Vlaanderen.

2017

Het bestuur van TC Tenkie dacht na op middellange termijn en energiebesparing stond bovenaan hun lijst. Zo werd de LED binnenverlichting gerealiseerd. Verder breidde de tennisschool uit met nog eens 2 fulltime trainers. 2017 was ook het jaar dat de Memorial Borzée in leve werd geroepen.

2016

TC Tenkie hunkerde al jaren naar een tennismuur voor de jeugd. Deze werd in oktober ‘16 gerealiseerd + alle zitbanken aan de buitenterreinen werden in een mooi geheel gegoten. Onder de impulsen van het bestuur en de trainersstaf werden er mooie resultaten geboekt. Onze eerste fulltime trainer Praveen Wilson kwam aan boord. Dit alles weerspiegelde zich in een sterke toename van het aantal leden.

2014 - 2015

In deze periode staat TC Tenkie als club terug op de rails en is stabiliteit troef
op alle vlakken :

– de infrastructuur wordt planmatig aangepakt
– er wordt hoog ingezet op de professionalisering van de tennisschool
– er heerst een financiële stabiliteit
– en er wordt volop werk gemaakt van toekomstgericht plannen

TC Tenkie viert dat jaar zijn 40-jarig bestaan !

2014

Een drastische wijziging in de uitbating van het cafetaria drong zich op met in februari van dit jaar een goede wending nl. het aanstellen van nieuwe uitbaters die gekend zijn door alle Tenkie leden en zelf een heel deel van hun leven de Tenkie geschiedenis van heel dichtbij hebben mogen ervaren. Samen met bestuur, heelwat gedreven vrijwilligers en natuurlijk alle Tenkie leden zorgen de uitbaters Bea Van Swijgenhoven en Jan Van Moer dat Tenkie herleeft tot de club waar het zo om gekend is en fijn om te vertoeven is.

2013

Na een periode van 2 voorzitters nl. Hugo Gysemans en Frank Wouters kende onze club TC Tenkie een structurele wijziging naar een VZW met een structuur van 6 departementen. Deze departementele structuur waarin alle departementshoofden deel uitmaken van de Raad van Bestuur staat onder leiding van de huidige TC Tenkie voorzitter Frank Liwerski.

2011

De hal kende dat jaar een uitbreiding van 4 kunstgravel terreinen naar in het totaal 6 indoor terreinen nl. 4 kunstgravel en 2 decoturf terreinen (idem aan US Open).

2009

Voorzitter Ghislain Luts deed een oproep naar alle leden om verjonging in het bestuur te brengen.

2007

In dat jaar werd er door de wetgever een rookverbod in de cafetaria van alle sportverenigingen ingevoerd. Tenkie was één van de eerste welke deze regel opvolgde. Aan de cafetaria werd een verwarmde pergola geplaatst. Het terras verkreeg hierdoor meer mogelijkheden.

2005

30 Jarig bestaan van TC Tenkie met opheffing van de ledenstop.

2002 – 2004

Het internet deed zijn intrede, dankzij Filip Snijkers werd het grote reservatieboek vervangen door een reservatiesysteem op computer en ontstond de Tenkie website. Er werd tevens een ledenstop ingevoerd daar het 1000ste lid bijna werd gehaald. Ghislain Luts had ondertussen de fakkel doorgegeven aan Tony Fels om hem in november 2004 terug op te nemen. Tenkie beschikte dan over 11 outdoor-, 4 indoor terreinen en een nieuw midi terrein.

2002

Tenkie sloot dat jaar af met 940 leden. Terwijl ondertussen het recreatieve karakter waarvoor Tenkie in alle uithoeken van het land gekend was behouden werd, werd ook onder impuls van Johan Synaeve de nodige aandacht besteed aan de opleiding van jongere talenten.

1999

Na diverse onderhandelingen met de stad, financiële instellingen, brandweer en andere instanties werd eind 1999 de definitieve stap gezet tot de bouw van een tennishal. De hal zou bestaan uit uit 4 binnenpleinen, een industriële keuken en een prachtige cafetaria.De werken werden beëindigd september 2000.

1998

In dat jaar gaf de toenmalige voorzitter Robert Gysemans zijn verantwoordelijkheid door aan Guido Cox, die in datzelfde jaar, omwille van te drukke beroepsbezigheden, de fakkel overgaf aan Ghislain Luts. Het ledenaantal steeg in dat jaar tot bijna 700.

1997

Er werden 2 nieuwe verlichte terreinen en een miditerrein aangelegd + de besproeiing van de terreinen werd bewerkstelligd. Op dat moment beschikte de club dus over 9 verlichte terreinen en een miditerrein volledig volgens de normen opgelegd door VTV.

1991

Dankzij het hoge aantal leden en de inkomsten van een goed uitgebaat cafetaria kon in dat jaar een 7de terrein worden ingehuldigd. De verlichting van dit terrein volgde in 1994.

1988

Onder impuls van heelwat leden die hun lidgeld voor 1992 betaalden werden de drie laatst aangelegde terreinen verlicht.

1983 – 1985

Tenkie kende een uniek sportief exploot en in 1985 werden er opnieuw 3 nieuwe gemalen baksteenterreinen aangelegd.

Maa 1983 – jun 1983

Er werd verlichting aan de pleinen geïnstalleerd en in juni van dat jaar werd dan het eerste Open Tenkie Tornooi georganiseerd.

Sept 1982 – maa 1983

Eind september 1982 kwam burgemeester Meyers en het schepencollege, onder aanvoering van Kiewitse schepen Raf Storms, naar Tenkie afgezakt voor de officiële eerste spadesteek voor het clubhuis. Op een eenzame, regenachtige maandagmorgen in maart 1983 verdween de caravan van het Tenkie-toneel. Onder de kundige leiding van clublid, architect en erelid Albert Vanleysen was men er in minder dan zes maanden in geslaagd een prachtig clubhuis met alle nodige voorzieningen op te bouwen.

1980

Maurice Schepers werd de nieuwe voorzitter en een jaar later in 1981 verkreeg de club van de stad een mooi gelegen grond van bijna 1 ha. Onmiddellijk legde Tenkie 3 gemalen baksteenterreinen aan.

1977

Sinds het voorjaar van dat jaar werden er 5 verharde terreinen van de stad, aan het Kiewits sportcentrum gehuurd. TC Tenkie sloot aan bij de Belgische Tennisbond en… een VZW werd opgericht. In die tijd fungeerde een tweedehandse caravan als clandestien clubhuis.

1975 - 1977

Tijdens de eerste twee jaren beschikte de club niet over eigen terreinen, maar huurde wekelijks een twintigtal uren af aan het vakantiepatronaat.

1975

TC Tenkie Hasselt werd opgericht toen de eerste voorzitter wijlen Johan Verhoeven contact zocht met de tennissende jongeren van Berkenveld.

1975

Tijdens de eerste twee jaren beschikte de club niet over eigen terreinen, maar huurde wekelijks een twintigtal uren af aan het vakantiepatronaat.

1977

TC Tenkie Hasselt werd opgericht toen de eerste voorzitter wijlen Johan Verhoeven contact zocht met de tennissende jongeren van Berkenveld.

1975 - 1977

Sinds het voorjaar van dat jaar werden er 5 verharde terreinen van de stad, aan het Kiewits sportcentrum gehuurd. TC Tenkie sloot aan bij de Belgische Tennisbond en… een VZW werd opgericht. In die tijd fungeerde een tweedehandse caravan als clandestien clubhuis.

1980

Eind september 1982 kwam burgemeester Meyers en het schepencollege, onder aanvoering van Kiewitse schepen Raf Storms, naar Tenkie afgezakt voor de officiële eerste spadesteek voor het clubhuis. Op een eenzame, regenachtige maandagmorgen in maart 1983 verdween de caravan van het Tenkie-toneel. Onder de kundige leiding van clublid, architect en erelid Albert Vanleysen was men er in minder dan zes maanden in geslaagd een prachtig clubhuis met alle nodige voorzieningen op te bouwen.

Maa 1983 – jun 1983

Maurice Schepers werd de nieuwe voorzitter en een jaar later in 1981 verkreeg de club van de stad een mooi gelegen grond van bijna 1 ha. Onmiddellijk legde Tenkie 3 gemalen baksteenterreinen aan.

Sept 1982 – maa 1983

Er werd verlichting aan de pleinen geïnstalleerd en in juni van dat jaar werd dan het eerste Open Tenkie Tornooi georganiseerd.

1983 – 1985

Onder impuls van heelwat leden die hun lidgeld voor 1992 betaalden werden de drie laatst aangelegde terreinen verlicht.

1991

Tenkie kende een uniek sportief exploot en in 1985 werden er opnieuw 3 nieuwe gemalen baksteenterreinen aangelegd.

1988

Dankzij het hoge aantal leden en de inkomsten van een goed uitgebaat cafetaria kon in dat jaar een 7de terrein worden ingehuldigd. De verlichting van dit terrein volgde in 1994.

1997

In dat jaar gaf de toenmalige voorzitter Robert Gysemans zijn verantwoordelijkheid door aan Guido Cox, die in datzelfde jaar, omwille van te drukke beroepsbezigheden, de fakkel overgaf aan Ghislain Luts. Het ledenaantal steeg in dat jaar tot bijna 700.

1999

Er werden 2 nieuwe verlichte terreinen en een miditerrein aangelegd + de besproeiing van de terreinen werd bewerkstelligd. Op dat moment beschikte de club dus over 9 verlichte terreinen en een miditerrein volledig volgens de normen opgelegd door VTV.

1998

Na diverse onderhandelingen met de stad, financiële instellingen, brandweer en andere instanties werd eind 1999 de definitieve stap gezet tot de bouw van een tennishal. De hal zou bestaan uit uit 4 binnenpleinen, een industriële keuken en een prachtige cafetaria.De werken werden beëindigd september 2000.

2002

Het internet deed zijn intrede, dankzij Filip Snijkers werd het grote reservatieboek vervangen door een reservatiesysteem op computer en ontstond de Tenkie website. Er werd tevens een ledenstop ingevoerd daar het 1000ste lid bijna werd gehaald. Ghislain Luts had ondertussen de fakkel doorgegeven aan Tony Fels om hem in november 2004 terug op te nemen. Tenkie beschikte dan over 11 outdoor-, 4 indoor terreinen en een nieuw midi terrein.

2005

Tenkie sloot dat jaar af met 940 leden. Terwijl ondertussen het recreatieve karakter waarvoor Tenkie in alle uithoeken van het land gekend was behouden werd, werd ook onder impuls van Johan Synaeve de nodige aandacht besteed aan de opleiding van jongere talenten.

2002 – 2004

30 Jarig bestaan van TC Tenkie met opheffing van de ledenstop.

2007

Voorzitter Ghislain Luts deed een oproep naar alle leden om verjonging in het bestuur te brengen.

2011

In dat jaar werd er door de wetgever een rookverbod in de cafetaria van alle sportverenigingen ingevoerd. Tenkie was één van de eerste welke deze regel opvolgde. Aan de cafetaria werd een verwarmde pergola geplaatst. Het terras verkreeg hierdoor meer mogelijkheden.

2009

De hal kende dat jaar een uitbreiding van 4 kunstgravel terreinen naar in het totaal 6 indoor terreinen nl. 4 kunstgravel en 2 decoturf terreinen (idem aan US Open).

2013

Een drastische wijziging in de uitbating van het cafetaria drong zich op met in februari van dit jaar een goede wending nl. het aanstellen van nieuwe uitbaters die gekend zijn door alle Tenkie leden en zelf een heel deel van hun leven de Tenkie geschiedenis van heel dichtbij hebben mogen ervaren. Samen met bestuur, heelwat gedreven vrijwilligers en natuurlijk alle Tenkie leden zorgen de uitbaters Bea Van Swijgenhoven en Jan Van Moer dat Tenkie herleeft tot de club waar het zo om gekend is en fijn om te vertoeven is.

2014 - 2015

Na een periode van 2 voorzitters nl. Hugo Gysemans en Frank Wouters kende onze club TC Tenkie een structurele wijziging naar een VZW met een structuur van 6 departementen. Deze departementele structuur waarin alle departementshoofden deel uitmaken van de Raad van Bestuur staat onder leiding van de huidige TC Tenkie voorzitter Frank Liwerski.

2014

In deze periode staat TC Tenkie als club terug op de rails en is stabiliteit troef
op alle vlakken :

– de infrastructuur wordt planmatig aangepakt
– er wordt hoog ingezet op de professionalisering van de tennisschool
– er heerst een financiële stabiliteit
– en er wordt volop werk gemaakt van toekomstgericht plannen

TC Tenkie viert dat jaar zijn 40-jarig bestaan !

2016

Het bestuur van TC Tenkie dacht na op middellange termijn en energiebesparing stond bovenaan hun lijst. Zo werd de LED binnenverlichting gerealiseerd. Verder breidde de tennisschool uit met nog eens 2 fulltime trainers. 2017 was ook het jaar dat de Memorial Borzée in leve werd geroepen.

2018

TC Tenkie hunkerde al jaren naar een tennismuur voor de jeugd. Deze werd in oktober ‘16 gerealiseerd + alle zitbanken aan de buitenterreinen werden in een mooi geheel gegoten. Onder de impulsen van het bestuur en de trainersstaf werden er mooie resultaten geboekt. Onze eerste fulltime trainer Praveen Wilson kwam aan boord. Dit alles weerspiegelde zich in een sterke toename van het aantal leden.

2017

De verjonging van het bestuur werd al jaren ingezet (sinds 2015). Jongere Tenkie leden met de nodige skills konnen de afgelopen jaren rustig in het zog van de oudere bestuursleden meewerken aan het plan om TC Tenkie op de kaart te zetten binnen Tennis Vlaanderen. Dit werd bekrachtigd op het ogenblik toen Frank Liwerski na bijna 5 jaar Voorzitterschap besloot om de vaandel door te geven aan Pieter Gielen. Hij werd zo de jongste Voorzitter binnen Tennis Vlaanderen.

Doel

Missie

Doel

De sportief gezellige clubomgeving wordt gecreeërd door een departementeel georganiseerde Raad van Bestuur die met aandacht voor families en individuen een sfeer creeërt waarbij iedereen Tenkie als zijn thuis ervaart.

Het functioneren van een professionele jeugdwerking, met aandacht voor het recreatieve en competitieve, en dit voor kinderen en volwassenen, moet leiden tot een positieve evolutie van alle leden in hun plezier en tennisniveau.

De clubactiviteiten worden op regelmatige basis georganiseerd voor alle leden, in een open sfeer en als uitnodigend ervaren door onze bezoekers

Missie

TC Tenkie wil bestaan als een sportieve, gezellige en sociaal-toegankelijke tennisclub.

Wij willen aandacht schenken aan het beoefenen van en evolueren in de tennissport van alle leden, op recreatief en competitief vlak.

Al onze clubactiviteiten hebben als doel een vriendenband te creeëren tussen onze leden en dit in harmonie met onze niet-leden
Erik Claes

DEPARTEMENTSHOOFD PADEL

Joren Gielen

DEPARTEMENTSHOOFD TENNISSCHOOL

Willem Charlier

DEPARTEMENTSHOOFD INFRASTRUCTUUR

Arne Mathijs

DEPARTEMENTSHOOFD COMMUNICATIE

Pieter Gielen

VOORZITTER

Bram Elens

DEPARTEMENT ADMINISTRATIE
VERANTWOORDELIJKE ELIT & LEDENBEHEER

Erwin Bosch

DEPARTEMENT ADMINISTRATIE
VERANTWOORDELIJKE INDOORVERHUUR

Els Greunlinx

DEPARTEMENTSHOOFD COMPETITIE

Arne Meuwis

ONDERVOORZITTER

DEPARTEMENTSHOOFD PR EN SPONSORING

Frank Liwerski

PENNINGMEESTER

DEPARTEMENTSHOOFD FINANCIËN

GEDELEGEERD BESTUURDER

Tom Vandewal

BESTUURSLID

Hoe inschrijven voor het seizoen 2018?

Het lidmaatschap voor het seizoen 2017 is geldig tot 31 maart 2018.

Nieuw Lidmaatschap of lidmaatschap verlengen?
Om jullie lidmaatschap te verlengen of willen zich aansluiten bij onze prachtige club dienen jullie zich in te loggen via de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be)

Ga naar de website www.tennisvlaanderen.be en log je rechtsboven in, net alsof je een terrein wilt reserveren of je inschrijven voor een tornooi. Klink links op “Speler en ouder” en daarna op “clubdashboard”. Bij “tarieven” klik je op “Lid Worden”, de rest wijst zichzelf uit. Om het je nog eenvoudiger te maken vind je hier een infobrochure waarin je onder meer alle uitleg vindt over hoe je je moet inschrijven.

Nog vragen?
Wie toch moeite heeft met inschrijven terecht bij onze specialisten ter zake: secretariaat@tenkie.be. Vergeet zeker je bondsnummer en je paswoord niet. Wij doen de rest.

Lid worden

Partners

© Tenkie 2021